Kuvataiteet

Teen öljyvärimaalauksia, joihin toisinaan liitän sekatekniikkaa, kuten pastellihiiltä ja lasihelmiä.

Kuvan teon lähtökohtani on elämän, ihmisyyden ja monesti juuri naiseuden ihmettelyssä sekä siinä tunnekokemuksessa, minkä tämä ihmettely minussa herättää. Maalauksessa voin pysähtyä yhteen tiettyyn valittuun hetkeen ja sen analyyttiseen tarkasteluun niin älyllisellä kuin myös tunteellisella tasolla. Myös rankat tunnekokemukset näkyvät töissäni, sillä haluan näyttää elämän kauneuden sen kaikissa väreissä.

Kuvieni keskiössä on ihmiskeho ja tämän yhteys luontoon. Minua kiehtovat valo, iho, ihmisen ulkoinen ja sisäinen maailma, kehosta löytyvät tarinan jäljet, elämän pienet vivahteet.

Flora Humanum -sarja pohtii ihmiskehon ja luonnon suhdetta. Kukaan meistä ei ole kukkaa kummempi ja kukin kukka on yhtä korvaamaton.

Naamataulu-sarja on alati laajeneva tutkielma tunteiden ilmenemisestä kasvoilla.

Ystävättäret visuaalistaa naisen monimuotoista ja muuttuvaa seksuaalisuutta.