Tervetuloa sivuilleni!

Teen fyysistä ja visuaalista teatteria, jossa on elementtejä sirkuksesta, tanssista ja nukketeatterista.

Työni on tunteiden käsittelyä ja niiden ilmaisua sekä fyysisen mielen eli kehon kautta että sanoin ja visuaalisin kuvin, nukketeatterillisin metaforin. Lähestyn aiheitani usein komiikan näkökulmasta, liittäen esityksiini paikoin myös symbolista tarinankerrontaa. Tekniikka ei ole työssäni itsetarkoitus, vaan niiden monipuolinen hallitseminen mahdollistaa haluamani vapaan ilmaisun.

Teen taiteita, koska se on minulle luonteva kanava jakaa se ihmettely, jolla suhtaudun elämään, ihmiseen ja usein vielä spesifimmin naiseen. Suurin osa ihmiselämästä on tasapainon hakemista, ei siinä olemista. Siksi haluan työssäni käsitellä erehtymisen ja eksyksissä olon kauneutta sekä siihen liittyvää toivoa.